Instruktioner för Flygning

Instruktioner för Tändning

  1. Öppna Lanternan försiktigt. Vik ut de vikta delarna, och skaka sedan försiktigt ut Lanternan.
  2. Se till att avlägsna den lilla påsen med kiselgel (som håller lanternan torr)
  3. Fyll Lanternan med varm luft från en extern värmekälla – lämpligast är en oljelampa. Ett alternativ kan vara 3 st. ljus i ett knippe. Ju mer tålamod du har i detta steg, desto snyggare förlöper steg 3.
  4. När Lanternan är fylld med varm luft kan Lanternans egna bränsle tändas – tänd i alla fyra hörnen. Efter några sekunder lättar Lanternan och du kan släppa den.
  5. Lanternans färg kommer sig bäst till rätta i skymning (och gryning). När det är riktigt mörkt dominerar flamman under Lanternan hellre än Lanternans (rispapprets) färg.

Viktigt

  • Flyg Lanterna endast när det inte finns risk för brandfara – tex. efter regn, under vintern när marken är täckt av snö och under liknande förhållanden
  • Flyg Lanterna endast när det är absolut vindstilla (det gör att Lanternan hinner stiga innan den rör sig i sidled och mot hinder). Vind gör även att Lanternan kollapsar. 
  • Flyg Lanterna endast där det är fritt för lanternan att nå tillräcklig höjd innan den kan nå tänkbara hinder.